Vesi- ja jätevesilaskutus

Arviolaskutus

Arviolasku lähetetään 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vuosikultusarvio perustuu aina edellisen ilmoitetun lukeman perusteella muodostuneeseen kulutukseen, jos ei asiakkaan kanssa toisin sovita. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan. Olemme arvioineet että 1hlö kuluttaa keskimäärin n. 35m³ vettä vuodessa.

Asiakas voi milloin tahansa halutessaan ilmoittaa lukeman laitokselle. Lukeman ilmoittamista suositellaan ainakin silloin, kun kulutuksessa tapahtuu jokin merkittävämpi muutos.

Laskujen eräpäivät ovat 30.4., 31.7. 31.10. ja 31.1. Laskulla laskutetaan 3kk:n ajalata perus- ja arviomaksut tai mahdollinen tasaus mikäli laskutusjaksolla on ilmoitettu vesimittarilukema.

Ilmoitettu vesimittarilukema huomoioidaan aina seuraavalla laskulla.

Kysymykset laskutuksesta ja liittymissopimuksista tai muutoksista voi lähettää osoitteeseen satu.meinola@loppi.fi, puh. (019) 758 6042.

Tasauslaskutus

Vesi- ja viemärilaitoksen sopimusehtojen § 13 mukaisesti asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematieto laitoksen pyynnöstä kerran vuodessa.

Kuluttajalle lähetetään kerran vuodessa (joulukuussa) vesimittarin luentakortti, jolla pyydetään ilmoittamaan kiinteistön vesimittarilukema 31.12. mennessä. Kortin voi palauttaa maksutta postitse tai lukeman voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai käyttämällä Kulutus-Web-palvelua.

Sähköposti: lopen.vesilaitos(at)loppi.fi

Kulutus-Webin: loppi.fi/palvelut/lopen-vesilaitos/ kulutus-Web

Kirjautumiseen tarvitaan kulutuspisteen ja vesimittarin numero, jotka löytyvät vesimittarin luentakortista sekä Lopen vesilaitoksen vesi- ja jätevesilaskusta. Ilmoitetut tiedot välittyvät laskuttajamme tarkastettavaksi ja sitä kautta suoraan tietokantaamme.

Palvelun kautta on mahdollisuus tarkkailla kiinteistön vedenkulutuksen historiaa ja ennustetta sekä lähettää palautetta. Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen palautteeseesi.

Huomioitavaa on, että kulutusraportti on ajan tasalla vasta kun laskutus ja siihen liittyvät muutokset on laitoksen toimesta siirretty järjestelmään. Esim. joulukuussa kulutusraportissa näkyy kulutukset tammi-syyskuun ajalta. Koko vuosi näkyy raportissa vasta tammikuussa, kun vuoden viimeinen laskutus on valmis.

Tasauslaskussa laskutetaan veden ja jäteveden kulutus edellisestä ilmoitetusta lukemasta uuteen lukemaan. Laskulta löytyy miinusmerkkisenä rivinä ennalta laskutetut arviot, jotka on laskutettu edellisestä tasauksesta viimeisimmän laskutuskauden loppuun asti. Lisäksi laskulle tulee arviorivit laskutuskauden loppuun.

Hyvityslaskun ollessa alle 50 euroa se siirtyy seuraavaan laskuun.

Omistajan vaihto

Omistajan vaihdon yhteydessä tehdään hallintaoikeuden vaihtumisen päivämäärään ja vesimittarilukemaan perustuva loppulasku edelliselle omistajalle. Edellisen omistajan on huolehdittava siitä, että mittarilukema ja loppulaskuosoite ilmoitetaan vesilaitokselle.

Uuden omistajan tulee ottaa yhteyttä vesilaitokseen, että asiakastiedot ja laskutusasiat saadaan päivitettyä ajan tasalle.

Suositeltavaa on että molemmat osapuolet, sekä edellinen että nykyinen omistaja, lukevat vesimittarin ja ottavat lukeman ylös epäselvyyksien välttämiseksi.

Omakotitalon vuokraus

Vesilasku lähetetään aina vuokranantajalle, eli kiinteistön omistajalle. Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat keskenään, miten laskut hoidetaan. Omistaja vastaa vesilaitokselle viimekädessä laskujen suorituksista.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 16 Ei 7 Kyllä 16 Ei 7