Karpalisto

Rakennusvalvonta

Lupakäsittelyssämme on tällä hetkellä ruuhkaa.

Varauduttehan pidempään käsittelyaikaan.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentamista niin, että saavutetaan viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. Tehtäviin kuuluu valvoa, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomaisena Lopen kunnassa toimii Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupapäätökset ovat pääosin viranhaltijapäätöksiä.

Lopen rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyyyn voit vastata tästä  ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Ajankohtaisia linkkejä

 

Rakennusvalvonnan sähköpostiosoite: lopen.rakennusvalvonta(at)loppi.fi, vain ilmoitusasiat
Rakentamisen neuvontapalvelu mahdollisine liitteineen www.lupapiste.fi

Olemme siirtyneet 1.10.2017 rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavaan sähköiseen Lupapiste-asiointipalveluun.
Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.
Hakemuksen voi jättää vasta, kun kaikki liitteet ja tekstit on kirjattu hakemukseen. Lupa-asiakirjojen kokoaminen ja täyttäminen on suositeltavaa antaa asiantuntijan tehtäväksi (pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja).
Mahdollisissa naapurin kuulemisissa/suostumuksissa tulee kuulla naapurikiinteistön kaikki omistajat tai liittämään valtakirja. Hakemuksen voi jättää jo nyt ensi vuoden hankkeisiin.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 11 Ei 34 Kyllä 11 Ei 34