Jätevesijärjestelmät

Talousjätevesiasetus ja ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Sääntelyä kohtuullistettiin hallitusohjelman mukaisesti.

Asetus koskee kaikkia uudisrakennuksia ja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä.

Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä

Joissakin kiinteistöissä nykyisten järjestelmien uudistaminen riittää ja toisissa on koko järjestelmä uusittava. Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaista suunnittelua ja rakentamista.

Katso myös: Lopen vesilaitos

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvonta (KVVY)

OHJEITA jätevesien käsittelyyn Lopella 1.1.2019 alkaen

Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Haja-asutuksen jätevedet Lainsäädäntö ja käytännöt

Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 2 Kyllä 7 Ei 2