Jätevesijärjestelmät

Talousjätevesiasetus

Maaliskuussa 2011 on astunut voimaan Valtionneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Asetuksen tarkoitus on vähentää talouksien jäteveden päästöjä, erityisesti huomioiden kansalliset vesiensuojelun tavoitteet.

Asetus koskee välittömästi kaikkia uudisrakennuksia ja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Muilla haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöillä on aikaa toimenpiteille pääsääntöisesti 15.3.2018 saakka.

Asetuksen voimaantulo edellyttää suuressa osassa kiinteistöjä, jotka sijaitsevat keskitettyjen viemäriverkostojen ulottumattomissa, muutoksia jätevedenkäsittelyyn. Joissakin kiinteistöissä nykyisten järjestelmien uudistaminen riittää ja toisissa on koko järjestelmä uusittava. Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaista suunnittelua ja rakentamista.

Katso myös: Lopen vesilaitos

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvonta (KVVY)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0