Puhdistusvaatimukset

Perustason puhdistusvaatimus:
– orgaanisen aineen osalta (BHK7) vähintään 80 %
– kokonaisfosforin osalta (PKOK) vähintään 70 %
– kokonaistypen osalta (NKOK) vähintään 30 %

Ankarampi puhdistusvaatimus:
– orgaanisen aineen osalta (BHK7) vähintään 90 %
– kokonaisfosforin osalta (PKOK) vähintään 85 %
– kokonaistypen osalta (NKOK) vähintään 40 %  

Puhdistustehot lasketaan tavanomaisessa asumisessa yhden hengen käsittelemättömän jäteveden vuorokautisesta lika-ainekuormituksesta, joka on määritelty jätevesiasetuksen 2 §:ssä ja kuvattu tarkemmin sen liitteessä.

Jätevesien riittävästä puhdistuksesta on aina vastuussa kiinteistönhaltija tai -omistaja. Tarvittaessa kiinteistönhaltijan on käytettävä ammattimaista apua, jotta jätevedet saadaan käsiteltyä asianmukaisesti.

Haastavin asetuksen vaatimuksista on fosforinpoisto. Esimerkiksi tavalliset saostuskaivolla varustetut maasuodattimet riittävät harvoin puhdistamaan jätevesiä asetuksen vaatimusten mukaisesti ja niissä onkin varauduttava tehostamaan fosforinpoistoa.

Mikäli vesi kiinteistölle kannetaan tai pumpataan käsin ja syntyvien jätevesien määrä on vähäinen, eivätkä ne sisällä käymäläjätevesiä, voidaan jätevedet imeyttää hallitusti maahan. Toimenpiteellä ei kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5