Rahoitukseen haettavat avustukset

Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) puh. 020 490 103, voi myöntää kiinteistön omistajalle tai haltijalle vesihuoltoavustusta. Avustus on harkinnanvarainen

ja sitä voi saada sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustusta voi enintään olla 30% hyväksyttävistä kustannuksista. Lisätietoja asiasta löytyy Hämeen Ely-keskuksen internetsivuilta.

Kunta myöntää sosiaalisin perustein avustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien rakennusten kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen. Avustuksen perusteena on asetetut tulo- ja varallisuusperusteet. Avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joilla täytetään jätevesijärjestelmille asetetut uudet vaatimukset ja avustusta voi saada enintään 35 prosenttia. Lopella asiaa käsittelee asuntosihteeri, p. (019) 758 6013. Lisätietoja löytyy myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus internetsivuilta / www.ara.fi /avustukset/korjaus-ja energia-avustukset/taloujätevesiavustukset.

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta ns. kotitalousvähennyksenä. Vähennys on henkilökohtainen, mutta puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa ja omavastuu 100 euroa. Asiasta tarkempia tietoja saa verottajalta.

Lisätietoja avustuksista löytyy mm. valtion ympäristöhallinnon internetsivuilta www.ymparisto.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0