Suunniteltaessa huomioitavia asioita

Hajajätevesiasetuksen lisäksi jätevesien käsittelyn järjestämisessä huomioitavia asioita ovat mm. kaavamääräykset, kiinteistön pohjavesiolosuhteet sekä maaperän laatu ja korkeussuhteet jotka antavat rajoituksia eri järjestelmien käytölle.

Kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy hyvin vähän, voidaan talousvedet johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, eivätkä sisältää käymälävesiä. Jätevesiä, mm. saunomisvesiä, ei kuitenkaan koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, sekä myös käymälän rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 126a § perusteella toimenpideluvan.

Jätevesijärjestelmää parannettaessa apuna kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jolloin välttyy virheinvestoinneilta. Järjestelmä on järkevä kunnostaa kerralla asetuksen vaatimukset täyttäväksi.

Kantovedet voidaan edelleen imeyttää maaperään mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Kuva 1: Kantovesi

Kantovedet voidaan edelleen imeyttää maaperään mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0