Kiinteistöjen inventointi

Lopen kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa varten. Selvityksen tarkoituksena on päivittää ja yhtenäistää eri viranomaistahojen rekisterit vastaamaan nykytilannetta, sekä saada kiinteistönomistajat tasavertaiseen asemaan kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistönomistajille lähetetään vuoden 2018 lopulla kirjeet, joilla kysytään tietoja kiinteistöllä sijaitsevista käytössä olevista sekä mahdollisesti käytöstä poistetuista tai puretuista rakennuksista ja rakennelmista. Kartoitus on aloitettu Kormun ja Launosten alueista ja jatkuu Joentaan aluella. Kaikille kiinteistönomistajille kirjettä ei kuitenkaan automaattisesti lähetetä, sillä kunta pyrkii ensisijaisesti kartoittamaan rakennettua ympäristöä.

 

Lisätietoja antaa

Kirsti Santakangas
kiinteistötarkastaja
019 758 6018
kirsti.santakangas(at)loppi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1