Kiinteistöjen inventointi

Lopen kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa varten. Selvityksen tarkoituksena on päivittää ja yhtenäistää eri viranomaistahojen rekisterit vastaamaan nykytilannetta, sekä saada kiinteistönomistajat tasavertaiseen asemaan kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistönomistajille on lähetetty kirjeet kylittäin, joilla kysytään tietoja kiinteistöllä sijaitsevista käytössä olevista sekä mahdollisesti käytöstä poistetuista tai puretuista rakennuksista ja rakennelmista. Kartoitus käsittää koko Lopen, eri kylät.

Kaikille kiinteistönomistajille kirjettä ei kuitenkaan automaattisesti lähetetä, sillä kunta pyrkii ensisijaisesti kartoittamaan rakennettua ympäristöä.

Täytetyistä lomakkeista voi halutessaan ottaa kopion itselleen omaa käyttöä varten ja lähettämään alkuperäiset Lopen kiinteistöinventointiin.
Lähetettyjä kaavakkeita ei palauteta.

 

Lisätietoja antaa
Kiinteistöinventoinnista vastaava

Kirsti Santakangas
kiinteistötarkastaja
019 758 6018
Kiinteistöinventointi
Tiedustelut pyydetään keskittämään puhelinpäivystysaikaan ma 13-15 ja ke 9.00-11.00
va. rakennustarkastaja
www.lupapiste.fi -sähköisen asioinnin kautta.
kirsti.santakangas (at) loppi.fi, lopen.rakennusvalvonta (at) loppi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 1 Kyllä 9 Ei 1