Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle (lainanmyöntäjä) lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen. Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (941/2014) tuli voimaan 1.1.2015.

Takauslainan hyväksyminen

ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Lainan yleiset ehdot

Takauslainaksi hyväksyttävän lainan lainaehtojen, koron ja lainanmyöntäjän perimien mahdollisten muiden lainaan liittyvien kustannusten on oltava kohtuulliset verrattuna vastaaviin tarkoituksiin yleisesti myönnettävien lainojen ehtoihin, korkoon ja kustannuksiin.

Takauslainaksi voidaan hyväksyä ainoastaan euromääräinen laina.

Lainan määrä

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista. Liiketilat eivät ole asumista palvelevia tiloja.

Takauksen kohteena olevat hankkeet

Perusparantamisen on perustuttava asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kunnossapitotarveselvitykseen ja kilpailumenettelyyn.

Vakuudet

ARAn hyväksymänä ensisijaisen vakuutena on pääsääntöisesti kiinteistökiinnitys. Takauslainan ja sitä paremmalla etuoikeudella olevan lainan tai lainojen yhteismäärä saa olla enintään 50 % kohteen käyvästä arvosta. Jos takauslainaa paremmalla etusijalla on muita velkoja, pitää takauslainan vakuudeksi saada lisäksi jälkipanttaus sitä paremmalla etusijalla oleviin panttauksiin.

Takausmaksu ja -aika

Lainansaaja maksaa valtiolle takausmaksun. Takausmaksu peritään lainansaajalta lainanmyöntäjän välityksellä lainan nostamisen yhteydessä. Takausmaksu on 2 % myönnetyn takauslainan pääomasta ja maksetaan Valtiokonttorille lainan nostamisen yhteydessä.

Valtion vastuu takauslainasta kestää enintään 20 vuotta takauslainan ensimmäisestä hyväksymisestä takauslainaksi. Takaus lakkaa aikaisemmin, jos takauslaina maksetaan sitä ennen takaisin.

Tarkemmat hakuohjeet ARAn kotisivuilta

Lisätietoja myös ympäristöministeriön kotisivuilta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1