Marjarinne, ilmakuva

Launonen – Marjarinne

Kaavakartta ja tonttitiedot

Marjarinteen asuntoalue sijaitsee Vähikkäläntien länsipuolella Launosten taajaman laajennuksena.

Marjarinteen alue on loivasti kumpuilevaa hienojakoisesta moreenista muodostunutta ilmansuunniltaan edullista metsämaastoa.

Alueelle on mahdollisuus rakentaa kerrosluvultaan ja julkisivultaan erityyppisiä omakotitaloja vahvistetun asemakaavan mukaisesti. Tonttien keskimääräinen pinta-ala on noin 1.750 m².

Asemakaavakartassa rajattu alue on rakentamisvalmis. Muun kaava-alueen kunnallistekniikka rakennetaan myöhemmin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0