Karpalisto

Läyliäinen – Karpalisto

Kaavakartta ja tonttitiedot

Karpaliston asuntoalue sijaitsee Läyliäisten taajaman keskusta-alueella. Karpaliston alue on maaston muodoltaan kumpuilevaa entistä metsä- ja peltoaluetta.

Alueelle on mahdollisuus rakentaa kerrosluvultaan ja julkisivultaan erityyppisiä omakotitaloja. Alueelle on laadittu erilliset rakennustapaohjeet, joista eri kortteleiden rakentamisvaihtoehdot käyvät lähemmin ilmi. Tonttien pinta-ala on noin 1.100–1.900 m².

Alue rakentuu parhaillaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0