Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Lopen kunta pyrkii takaamaan verkkosivujen saavutettavuuden direktiivin ja lain mukaisesti. Tämän hetkinen verkkosivusto on julkaistu vuonna 2014. Lopen kunnan verkkosivut uudistetaan kokonaan kevään 2022 aikana.

Tämä saavutettavuusseloste koskee loppi.fi-sivustoa ja on laadittu 21.9.2020. Saavutettavuusseloste päivitetään kun uusi verkkosivusto on julkaistu. Seloste perustuu itsearviointiin.

Saavutettavuuden tila

Loppi.fi -sivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.:n vaatimukset osittain.

Seuraavat sisällöt eivät ole saavutettavissa:

  • Kuvista puuttuu tekstivastine.
  • Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla.
  • Osa kuulutuksista, esityslistoista, pöytäkirjoista, talousarvioista, ohjeista, lomakkeista ja muista vastaavista materiaaleista voi olla sellaisessa muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan.
  • Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavia.

Kaikki ei-saavutettavat sisällöt toimitetaan pyydettäessä saavutettavassa muodossa. Saavutettavat versiot voi pyytää kunnan Palvelupiste Rosamundasta.

Lopen kunta, Palvelupiste Rosamunda
Kauppatie 3
12700 Loppi

p. 019 758 6006
lopen.kunta(at)loppi.fi

Saavutettavuuspalaute ja -kantelu

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa siitä palautetta kunnan palautepalvelun kautta

Vastaamme palautepalvelun kautta tulleisiin palautteisiin viiden arkipäivän sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde
saavutettavuusvaatimukset.fi

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0