Loppi-aineisto

 Kartat | Kirjat | Lehdet | Musiikki | Peruna | Videot | Muuta 
 Sakari PälsiJuhani Peltonen

Lehdet

  • Loppilainen (1935) ja Lopen Lehti (1936-) ovat mikrofilmeinä ja 1970-luvulta sidottuina vuosikertoina
  • Uutisloppi (1992)
  • Loppelaisten yhdistysten, seurojen, laitosten lehdet
  • Lehtileikekirjat, jotka sisältävät muiden lehtien artikkeleita 1970-luvulta lähtien (n. 70 kpl); sisällöt luetteloitu
  • Sakari Pälsiä, August Toivosta, Juhani Peltosta ja Asko Kaikusaloa koskevat artikkelit on liitetty omiin lehtileikekirjoihinsa

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0