Kirjaston maksut 1.11.2020 alkaen

 

Myöhästymismaksut

Eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen 0,10 €/laina
enintään 5€/laina
Lasten- ja nuortenaineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.

Muistutuskirje

1. muistutus 1 viikko eräpäivästä 2,00 €
2. muistutus 3 viikkoa eräpäivästä 2,00 €
Lasku 8 viikkoa eräpäivästä
Muistutuskirjemaksu peritään myös lasten- ja nuortenaineistosta.
Varatusta aineistosta muistutus lähtee heti eräpäivää seuraavana päivänä, 2. muistutus kahden viikon kuluttua.

Maksut koostuvat myöhästymis- ja muistutuskirjemaksuista. Ne  peritään aina, kun lainausjärjestelmä  ilmoittaa aineiston olevan myöhässä.

 

Varausmaksut

Oman kirjaston aineiston varaukset ovat maksuttomia.

Noutamattomista varauksista peritään 1,00 €/varaus
– ei lasten ja nuorten aineistosta

 

Ratamo-laina/Kirkes-seutulaina

2,00/laina, maksu myös noutamattomasta varauksesta.

Kaukolaina

Kotimaasta 7,00 €/kpl
Ulkomailta todellisten kulujen mukaan
Maksu myös noutamattomista varauksista

 

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Lainauskielto tulee voimaan, kun maksuja on kertynyt vähintään 20 € tai enemmän. Laskutettu aineisto siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi.

 

Muut maksut

Uusi kirjastokortti: 2,00 € aikuinen
1,00 € alle 15-vuotiaat
Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.
Tulosteet/kopiot A4: 0,50 € mustavalkoinen
1,00 € värillinen
Muut kopiot kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.
Muovikassi 0,20 €/kpl

 

(Kirjastotoimenjohtajan päätös kirjaston maksuista 1.10.2020 § 4)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 2 Kyllä 5 Ei 2