Jooseppi Sajaniemi (Dahl, Jooseppi Aleksanteri)

(21.3.1872 Loppi – 10.2.1945 Mikkeli)

 • Sajaniemen kyläsepän poika, joka otti itselleen kotikylänsä Sajaniemen nimen
 • aloitti koulutiensä Lopen ensimmäisellä kansakoululla, Heikkilän koululla
 • ylioppilas Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1893
 • filosofian kandidaatti, pääaineina suomen kieli ja historia, vuonna 1899
 • koulutoverina Hämeenlinnassa mm Larin-Kyösti, joka vietti paljon kesiään Joosepin kotona Sajaniemen Marttilassa, josta pojat tekivät pyöräretkiä pitkin Etelä-Hämettä, erään kesän kiertueella he esittivät pieniä näytelmiäkin
 • toimi juhlissa ja iltahuveissa viulunsoittajana, kuoronjohtajana, näyttelijänä ja puhujana
 • toimi kevätlukukauden 1896 Lopen Salon koulussa
 • vuonna 1902 Forssan Yhteiskoulun johtajaksi; hän vaikutti laajasti Forssan seudun sivistys- ja seuratoimintaan ja perusti Santeri Nuortevan kanssa Forssan Sanomat ja oli sen päätoimittajana, suurlakkoviikolla 1905 toimi Forssassa lakon päätoimikunnan puheenjohtajana ja pääohjaajana; ylläpiti oppilaiden keskuudessa sekakuoroa ja viuluyhtyeitä, hänen toimestaan kerättiin museoesineitä koulun suojiin
 • vuonna 1907 Jooseppi Sajaniemi kutsuttiin Mikkelin Yhteiskoulun johtajaksi; tämän päätoimen ohella hän toimi vuodesta 1921 Mikkelin kansalaisopiston johtajana ohjaten itsekin monia harrastuspiirejä
 • lahjakas kansansivistysmies ja taitava, innoittava opettaja
 • Suur-Savon (myöh. Länsi-Savo) ja sen kirjapainon osakeyhtiön johtokunnan jäsen
 • Viikkolehti Vipusen päätoimittaja
 • vuodesta 1928 Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsen
 • Jooseppi Sajaniemi kuului Suur-Savon nuorisoseurojen keskusseuran johto-kuntaan, jonka toimesta perustettiin Mikkelin museo, hänet valittiin myös sen johtokuntaan
 • Jooseppi Sajaniemellä oli sana hallussa; lehtimiehenä hän kirjoitti vuosikymmenten saatossa satoja kirjoituksia, runoja, lauluja – tunnetuimmat Lounais-Hämeen laulu ja Suur-Savon laulu
 • kotiseutu Loppi säilyi mielessä rakkaana ja Heikkilän koululle hän kirjoitti monikymmensäkeisen juhlarunon koulun täyttäessä 70 vuotta
 • Jooseppi Sajaniemen katu avattiin Mikkelissä vuonna 1993
 • Sajaniemen suvussa on runsaasti taiteellisesti lahjakkaita jälkeläisiä (musiikki, kuvaamataiteet)

Lähteet

Kallenautio, Jorma: Lopen historia 1. 1976
Sajas – sanan taitaja, 1967
Saloranta, T. J. M.: Katsaus Lopen kansakoululaitoksen ja Heikkilän koulun vaiheisiin Vv. 1867-1947


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0