VAATIVAN ESTEETTÖMÄN REITIN PINTAAN LAITETAAN KEVÄÄLLÄ 2022 VIELÄ UUSI KIVITUHKAPINTA

  • MAANRAKENNUSTYÖT ALOITETAAN VIIKOLLA 23 tiistaina 8.6. VALMIS -> syksyn sateet ovat valuttaneet osan kivituhkasta ja joudumme parantamaan maan muokkausta keväällä, kunhan maa-aines on saanut painua lopulliseen muotoonsa. 
  • TAUKOPAIKAN RAKENTEIDEN RAKENTAMINEN ALOITETAAN ELOKUUSSA 9.8. VALMIS
  • OPASTEIDEN JA HUUSSIN RAKENTAMINEN tehdään elo/ syyskuun aikana. VALMIS
  • KARTAT REITILLE TULOSSA VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ
  • Luutalammen ympäri ei ole suositeltavaa kulkea lintujen pesintä aikana. Valitsethan vielä reitin toisaalta. (reittiä ei ole merkattu)

Komion luonnonsuojelualueella kulkee kolme ympyräreittiä, jotka lähtevät Luutasuon pysäköintialueelta (Luutasuo 243).

ESTEETÖN SAMO

reitille saavutaan Pilpalantieltä, jonka jälkeen ajetaan metsäautotietä noin 2,5 km parkkipaikalle asti. Esteettömät parkkipaikat sijaitsevat esteettömän käymälän vieressä parkkipaikan päädyssä. Reitille lähdetään huussin takaa metsäautotietä pitkin n. 60 metriä, reitti on merkitty maastoon vastapäivään vaativan esteettömän reitin merkeillä. Reitti on 1 km mittainen vaativa esteetön reitti. Reitin maasto on rakennettu murskepohjainen reitti, reitin alussa on alamäki rannan suuntaan, jossa voi tarvita avustajaa. Rantareitin osuudella on kolme levähdyspaikkaa, joiden yhteydessä on muutamia penkkejä maisemien katselua ja jopa mato-ongella kalastamista varten. Murskepolulta saavutaan esteettömälle sillalle, jota pitkin pääsee taukopaikalle asti. Taukopaikalla on esteetön tulentekopaikka, tulisija on maan tasolla. Taukopaikalta reitti palaa takaisin samaa mursketietä ja pitkospuu siltaa pitkin. Sillan jälkeen reitti jatkuu murskepolkuna aina metsäautotielle asti, ennen metsäautotielle pääsyä on ylämäki, jossa voi tarvita avustajan avustusta. Reitti jatkuu metsäautotietä pitkin aina parkkipaikalle takaisin. Huomioitavaa on, että reitin varrella on ylä- ja alamäkeä sekä vaativalla esteettömällä reitillä pinnanmuodot ovat vaihtelevat ja sääolosuhteet asettavat omat haasteet reitille. Jos liikut apuvälineen kanssa voit tarvita reitillä avustajaa. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Apuvälineitä on mahdollista vuokrata mm. SOLIAN ja MALIKEN kautta
SOLIA (paralympia.fi)
Toimintavälineitä | Tukiliitto

Huomiona: Syyssateet ovat tehneet tehtävänsä reitille ja päällimmäinen kivituhkakerros on valunut osittain ja pinnalle on noussut isompia kiviä, joka taas vaikeuttaa esimerkiksi pieni pyöräisillä rollaattoreilla ja pyörätuolilla liikkumista reitillä. Olemme asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta päättäneet, että maa-aines saa painua talven yli ja keväällä pääsemme tekemään parannukset valmiiksi painuneelle maastolle.

PIKKU SAMO

Reitti on 3,5 km mittainen lapsiperheille sopiva reitti. Maasto on vaihtelevaa harjumetsää ja puustoista suoaluetta. Reitin varrelta löytää myös kulotettua metsää. Reitin viitoitus on merkitty myötäpäivään keltaisilla pyöreillä muovilätkillä.

LUUTAHARJUN SAMO

Reitti on noin 6,5 km mittainen rengasreitti. Maasto on vaihtelevaa harjumetsää, suoalueita, jyrkkiä nousuja ja laskuja, reitillä pääsee myös erämaan tuntumaan Luutalammin alueella. Reitiltä löytyy myös kulotettua metsää. Reitillä on jyrkkiä portaita ja pitkoksia suoalueilla. Vuoren päällä on penkki levähdystä tai vaikka maisemien ihastelua varten. Reitin viitoitus on merkitty myötäpäivään sinisillä tolpilla käpymerkeillä ja risteyksissä viitoitus Samo.

Parkkipaikan läheisyydessä on tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Luutaharjun Samolla reitistölle vievä portti on suljettu aina tien routimisen aikaan. Autot voi jättää Pilpalantien varressa olevalle parkkipaikalle, sieltä reiteille on noin 2,4 km. (päivitetty: 29.4.2021 portti on avattu Pilpalantiellä. Tiellä pääsee kulkemaan autolla ensimmäiset 2 km parkkipaikoille. Muuten loppuosa on vielä suljettu!).

Luutaharjun alueen reitit ovat osa Hämeen Ilvesreittiä, joka on yli 200 km:n mittainen Riihimäen, Lopen, Tammelan ja Hämeenlinnan alueilla kulkeva yhdysreitti (hameenvirkistysalueyhdistys.fi). Hämeen Ilvesreitti on merkitty keltaisin merkein ja Ilves-tunnuksin.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0