Ladut

LATUTILANNE:

Päivitetty: 28.1.2022 

Isokorkee:
Ladut 1,5km (valot klo 6.00-9.00/ 22.00) 3km ja 4 km (ei valoja) perinteisen -ja vapaanhiihtoladut, (lähtö: Opintie 6).

Läyliäisten kuntorata:
1,2 km (valot 21.30 asti) perinteisen -ja vapaanhiihtoladut. Lähtö: Vesikopintie 180) kaikille avoin KOIRALATUVUORO on käytössä maanantaisin klo 19 – 21 1,2 km ladulla.

Samon -ladut: (Luutasuon ladut)
Samon -ladut ja matkavaihtoehdot ovat 5 km, 7,5 km, 10 km, 15 km ja 20 km. Lähtöpaikkoja on kaksi: Pilpalantien varressa Luutasuon tienhaarassa (n. 10 km kirkonkylältä) ja Kalattomalla. Pysäköintipaikka: Hirvenharjuntie 149, Topeno tai Luutasuo 1 (Puomit Luutasuontiellä ja Hirvenharjuntiellä isolle parkkipaikalle ovat kiinni!) Luutalammin jäällä ei ole latua, vesi on noussut jäälle.

27.1.2022
Launosten kuntorata: Ladut pururadalla (perinteinen, tampattua aluetta rinnalla) 2,4 km vesitornille asti, Huom! alalenkki on vielä huonossa kunnossa ei hiihdettävässä lumen vähyyden vuoksi. (valot härmärästä -22.00 asti, lähtö: Ratatie 1) Ajetaan 29.1.

 

Yliviivatut ladut eivät ole tällä hetkellä käytössä:

  • Samon latu (Luutasuo 243): Luutalammin jäällä n. 2 km, vain perinteisen latu (ei valaistusta).

12.1. Loppijärven latua haittaa kova tuuli ja latu voi olla osittain ummessa, vaikka aamulla olisikin latu ajettu.

  • Kirkonkylä (Uimarannantie 34): Loppijärven jäällä n. 7 km, vain perinteisen latu (ei valaistusta). 

Kirkonkylällä pellolle on tehty perinteisenlatuja noin 10 km. HUOM! Kirkonkylän peltoladulla (10km) muutos latulinjauksessa Vanhankirkon parkkipaikan kohdalla johtuen pellolle tulevasta kalkituksesta. Uusi linjaus merkitty maastoon lähtö Opintie 6.

Räyskälä – Säätiön ladut: noin 5 km perinteisen -ja vapaanhiihtolatu. (ei valoja) Parkkipaikka: Räyskäläntie 311 (Myös koiralatu käytössä, ladulla saa hiihtää kytketyn koiran kanssa) Ajettu: 22.3. Latu kohtalaisessa kunnossa.

Lisäksi on ajettu Vähikkäläntie lenkki eli peltolatu 2,3km (Lähtö: Vähikkäläntie 158).

Topenon koulu: koulun ympäristössä ja läheisellä pellolla n. 2 km latu 

Pilpalan koulu: koulun lähistöllä peltolatu.

Joentaan koulu: koulun lähistöllä peltolatu 1,4 km 

Kormu: Peltolenkki n. 1 km ja pururadalla n. 1 km 

 

Ulkoilureitit ja luontokohteet -esite sähköisenä

Latukartat, varmista käytössä olevat ladut ja latujen kunto yläpuolella olevasta tekstistä!

Isokorkee

Layliaisten kuntorata
Vähikkäläntien lenkki (Launonen)

Samonladut 2021
Launosten pururata

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 33 Ei 22 Kyllä 33 Ei 22