Avustukset

Lopen vapaa-aikalautakunta jakaa perustoiminta-avustuksia nuorisotyötä tekeville järjestöille sekä kohdeavustuksia omaehtoisesti toimiville nuorisoryhmille. Avustukset tulevat pääsääntöisesti hakuun kerran vuodessa keväisin.

Perustoiminta-avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Perustoiminta-avustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta sekä tulevan tai kuluvan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Omaehtoisesti toimivat nuorisoryhmät hakevat kohdeavustusta toiminnalleen vapaamuotoisella hakemuksella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastikkeelliset avustukset haettavana:

 

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 €) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille.

Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (3.000 €) loppilaisille rekisteröidyille yhdistyksille. Avustuksia myönnetään esim. taajama-alueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen viihtyvyyden sekä siisteyden ylläpitoon ja erityisryhmien viriketoiminnan järjestämiseen.

Vapaamuotoiset hakemukset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana osoitteella Lopen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0