Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto – nuorten äänitorvi!

Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia nuorten äänitorvena kunnan organisaatiossa ottamalla kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tekemällä aloitteita sekä ideoida loppilaisille nuorille toimintaa. Nuorisovaltuusto on jäsenilleen vastuuta ja projektien suunnittelua ja toteutuksia opettava kokemus. Sen tarkoituksena on myös antaa nuorille mahdollisuus tutustua kunnallispolitiikkaan ilman poliittisia tunnuksia.

Nuorisolain 27.1.2006/72 8 §: Nuorten osallistuminen ja kuuleminen

Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorisovaltuusto 2022–2023


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 4 Kyllä 3 Ei 4