Lopen kunta jakaa vuosittain avustusta yksityistierekisteriin merkityille tiekunnille kunnossapitoon sekä perusparantamiseen. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §).  Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin YksTL 50 §:ssä edellytetään.

Kunnossapito

Avustusta haetaan vuosittain 30.4. mennessä osoitteesta Tekninen lautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen maksamisen ehtona on, että tosite kunnossapidon menoista/hyväksytty tase ja tuloslaskelma edelliseltä tilikaudelta toimitetaan hakemuksen liitteenä.

Jos tiekunta hakee avustusta ensimmäistä kertaa tai jos tien vaikutuspiirin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin on tullut muutoksia, avustushakemukseen on liitettävä kartta, johon merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus tai sen muutos. Jos asutuskartta on ollut jo aiemmin hakemuksen liitteenä, eikä siihen ole tullut muutoksia, ei karttaa tarvitse esittää.

Yksityistiet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin tien liikenteellisen merkityksen mukaan. Yleiseen läpiajoon tarkoitettu vakituisen asutuksen tie on ylintä luokkaa. Tie, joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka kautta kuljetaan muille pysyvän asutuksen teille, on seuraavan tärkeysluokan tie ja tie jossa on pysyvää asutusta, mutta ei palvele pääsytienä muille asutusteille on alinta avustettavaa luokkaa. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitoluokka. Avustusta ei myönnetä pelkästään lomaliikennettä palvelevalle tielle tai tienosalle, eikä maa- tai metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle tai tienosalle. Avustukseen vaikuttaa tien kunnossapitoluokka sekä käytetyn matkan pituus kutakin määriteltyä luokkaa kohden.

Mikäli tiekunnalle on kertynyt säästöjä enemmän kuin vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat, ei avustusta myönnetä, ellei tiekunta esitä perusteluita rahan tulevasta käyttötarkoituksesta ja -ajasta.

 

Yksityistieavustushakemuksen löydät tästä Tieavustushakemuslomake.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1