Lopen kunnan sosiaalipalvelut tukevat loppilaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat: yleinen sosiaalityö, vammaisten palvelut, kehitysvammaisten palvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut sekä vanhusten palvelut.

Sähköpostiosoite: lopen.sosiaalitoimisto (at) loppi.fi

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.4.2019 alkaen

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa.

Asiakaslain mukainen muistutuslomake

TIEDOTE POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN YHDISTÄMISESTÄ YHDEKSI KOKONAISUUDEKSI KANTA-HÄMEESSÄ