Kuntouttava kotihoito

Kuntouttava kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä päivittäisissä toimissa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Hakeutuessa palveluiden piiriin asiakkaalle suunnitellaan 4-6 viikkoa kestävä kuntouttava arviointijakso. Jakson päättyessä palveluiden tarvetta arvioidaan uudelleen. Lopen kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, joka vapauttaa kotihoidon työntekijöille aikaa asiakkaiden kotona ja vähentää toimistolla tehtävää työtä.

Työyhteisöön kuuluvat kotihoidon henkilöstö, kotisairaanhoito, fysioterapeutti, kuntohoitaja, lääkäri ja muistineuvoja. Kotona asumista voidaan tukea tukipalveluilla, kuten turvapuhelin ja ateriapalvelu. Lisäksi asiakkaan on mahdollisuus ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, muun muassa siivous- sekä kauppapalvelu.

Kotihoidon maksun laskutusperusteena on aika, joka on käytetty asiakkaan hoitamiseen kuukaudessa kotihoidossa. Satunnaisista kotihoidon käynneistä peritään käyntikohtainen maksu 13,00 € (enintään 1 h).

Kotihoidon kuukausimaksutaulukko

Vanhuspalveluiden kotihoidon asiakaskäyntiasiat ma-pe klo 8-12 p. 040 663 6347


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 23 Ei 26 Kyllä 23 Ei 26