Lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat saada tarvittaessa erilaisia sosiaalipalveluja. Palvelun tarve arvioidaan sosiaalihuoltoon tehtävän yhteydenoton kautta. Yhteydenotto voi tapahtua kirjallisesti tai suullisesti. Palvelu voi olla neuvontaa ja ohjausta. Se voi myös olla esimerkiksi tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua, ennalta ehkäisevää perhetyötä, sosiaaliohjausta tai jotakin muuta tukea silloin kun lapsen hyvinvoinnista ei ole herännyt erityistä huolta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon palvelutarpeen arvioimiseksi tapahtuu yhdessä palvelua tarvitsevan lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa tai heidän suostumuksellaan esim. alla olevalla lomakkeella. Lapsi, nuori tai vanhempi voi myös itse ottaa yhteyttä.

Mikäli lapsen hyvinvoinnista syntyy huoli, on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus. Ilmoitus voi johtaa lastensuojelun asiakkuuteen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yhdessä lapsen tai huoltajan kanssa, mutta myös ilman lapsen tai huoltajien suostumusta. Yksityishenkilö voi tehdä sen tarvittaessa myös nimettömänä.

Yhteydenotot lastensuojeluasioissa virka-aikana (klo 8.00-16.00):
019 758 6002  tai  040 842 6185

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa lasten suojelun tarpeesta voi ilmoittaa Kanta-Hämeen sosiaalipäivystykseen.

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen asiakaslinja:
Palveluajat ma – to klo 18 – 22, pe – la klo 14 – 22
Puh. 03 621 7100, kiireellisissä asioissa soita aina 112!

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoitus

Yhteydenotot ja lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös kirjallisena osoitteella Lopen lastensuojelu, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 17 Kyllä 3 Ei 17