Lastensuojelulain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelutyötä tekevät alueen sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja perhetyöntekijät yhteistyössä vanhempien ja useiden eri tahojen kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Lastensuojelun avohuollossa on käytössä osittain samanlaisia tukitoimia kuin ennalta ehkäisevissä palveluissa, mutta lastensuojelun tukimuodot ovat ennalta ehkäiseviä palveluja intensiivisempiä. Lastensuojelussa on tehostettua perhetyötä ennalta ehkäisevän perhetyön sijasta. Perhetyön sisältöä avataan seuraavassa linkissä:

Linkki THL:n perhetyötä koskevalle sivulle

Lapselle on taattava riittävät tukitoimet ensisijaisesti avohuollon tukitoimina. Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai mahdollisia ja on kysymys vakavasta vaarasta kehitykselle ja terveydelle, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle. Sijaishuollolla pyritään takaamaan hänelle mahdollisimman hyvä huolenpito.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 9 Kyllä 1 Ei 9