Seudullisesti toimiva Nuppi sijaitsee Riihimäellä. Se on tarkoitettu kaikille niille nuorille, jotka kokevat tarvitsevansa apua ja neuvoja elämäntilanteensa selkiyttämiseksi sekä heidän vanhemmilleen, huoltajilleen, läheisilleen tai viranomaiselle, joilla on huoli nuoren tilanteesta. Nuppi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä ja toimii osana moniammatillista verkostoa muun muassa sosiaalitoimen, työvoimatoimen, terveystoimen ja alueen eri ammatillisen oppilaitosten kanssa.

Linkki Nupin sivuille


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0