Perheneuvola

Seudullisesti toimiva Perheneuvola sijaitsee Riihimäellä. Perheneuvolassa ohjataan ja neuvotaan, tehdään tutkimuksia, annetaan terapiaa ja sovittelua yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa perheen luvalla tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa.

Perheneuvolassa voi keskustella lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä, lapseen liittyvistä huolista, jos perheessä on isoja äkillisiä muutoksia tai jäsenten välisiä ristiriitoja, vanhempien eroon liittyvistä asioista, ja jos omat voimat vanhempana eivät tunnu riittävän.

Linkki perheneuvolan sivuille


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4