Kotouttaminen

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1. syyskuuta 2011. Sen mukaan Suomeen rekisteröityneen maahanmuuttajan tulee saada perustietoa Suomesta. Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus alkukartoitukseen ja kotouttamissunnitelmaan. Alkukartoituksessa selvitetään maahanmuuttajan tilanne ja sen mukainen palveluntarve. Maahanmuuttaja voi hakea palveluita, jotka auttavat kotoutumaan.

Alkukartoitus

Kotoutujalle tehdään ensin alkukartoitus, jossa selvitetään henkilön kielitaitoa, koulutus- ja työhistoriaa sekä elämäntilannetta. Kotouttamispalvelujen tarjonnan lähtökohtana on maahanmuuttajien yksilöllinen palvelutarve ja perheen tilanne.

Alkukartoituksessa selvitetään alustavasti maahanmuuttajan kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksen käynnistää työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE-toimistoon. Sosiaalitoimen asiakkaalle alkukartoitus tehdään sosiaalitoimistossa.

Kotoutumissuunnitelma

Suunnitelma voidaan tehdä, jos alkukartoituksen perusteella tarvitaan tukea kotoutumiseen. Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässa tarvittavia teitoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Työnhakijaksi rekisteröidyllä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1