Lasten ja nuorten psykologi

  • psykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on huolta lapsesi oppimiseen, kehitykseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen tai tunne-elämään liittyen
  • psykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja suunnittelee niiden pohjalta jatkotoimenpiteitä
  • tarvittaessa psykologi tarjoaa lapselle/nuorelle sekä hänen vanhemilleen tukikäyntejä
  • psykologi kuuluu yhtenä jäsenenä oppilashuolturyhmiin
  • psykologi tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan/päivähoidon/koulun ja tarvittaessa myös muiden ammatti-ihmisten kanssa
  • psykologilla on vaitiolovelvollisuus ja hän työskentelee luottamuksellisesti tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 1 Kyllä 4 Ei 1