Lasten ja nuorten psykologi

Sena Laakso
Lasten ja nuorten psykologi
019 758 6034
040 330 6034
Opintie 2-4, 12700 Loppi
Sena Laakso on työlomalla 31.12.2019 asti.

Katariina Forsblom toimii sivutoimisena psykologina perjantaisin.
Tehtävät painottuvat oppimisvaikeuksien tutkimuksiin. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

  • psykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on huolta lapsesi oppimiseen, kehitykseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen tai tunne-elämään liittyen
  • psykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja suunnittelee niiden pohjalta jatkotoimenpiteitä
  • tarvittaessa psykologi tarjoaa lapselle/nuorelle sekä hänen vanhemilleen tukikäyntejä
  • psykologi kuuluu yhtenä jäsenenä oppilashuolturyhmiin
  • psykologi tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan/päivähoidon/koulun ja tarvittaessa myös muiden ammatti-ihmisten kanssa
  • psykologilla on vaitiolovelvollisuus ja hän työskentelee luottamuksellisesti tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0