Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus

sosiaaliohjaaja Outi Mäkelä
p. (019) 758 6005, outi.makela(at)loppi.fi

vs. perusturvajohtaja Anne Hintsala
p. (019) 758 6249, anne.hintsala(at)loppi.fi

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta sähköisesti www.kela.fi/asiointi tai paperilomakkeella. Lomakkeita saa Kelan toimistoista ja osoitteessa www.kela.fi/lomakkeet. Hakemusten postitusosoite: Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos sinulla tai perheelläsi on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata tai joihin et voi saada perustoimeentulotukea, Loppi voi myöntää harkintansa mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea varten tarvitset ensin Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake

Toimeentulotuen soveltamisohje

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (aikuinen)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 16 Kyllä 7 Ei 16