Lyhytaikaishoito

Lapsuudenkodissa asuville kehitysvammaisille lapsil­le, nuorille ja aikuisille järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaishoidon tavoitteina voi olla mm. vanhem­pien jaksamisen tukeminen ja nuoren itsenäis­tymisen tukeminen.

Lopella lyhytaikaishoito järjestetään ostopalveluna tai kunnan järjestämänä perhehoitona. Ostopalve­luna järjestettävä lyhytaikaishoito voi olla joko perhehoitoa tai asumisyksiköissä tapahtuvaa hoitoa. Lyhytaikaishoidon määrä räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan.

Lyhytaikaishoidosta ei peritä maksua alle 16-vuotiailta. Lyhytaikaishoitoon hakeudutaan sosiaali­ohjaajan kautta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0