Muut harkinnanvaraiset tukitoimet

Kunta voi harkintansa mukaan ja varatun määrärahan puitteissa myöntää vammaiselle kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja muita tarpeellisia palveluja sekä taloudellisia tukitoimia. Taloudellisena tukitoimena voidaan korvata mm. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset ja erityisravintokustannukset


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0