Kuntoutus ja palveluohjaus

Kuntoutusohjaus on ennen kaikkea vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä ohjaamista. Kuntou­tusohjauksen tehtävänä on mm. asiakkaan aktivoi­minen omatoimiseen yleisten palvelujen käyttöön, asiakkaan kuntoutusprosessin seuraami­nen ja asiakkaan tarpeista tiedottaminen eri palvelu­järjes­telmille.

Palveluohjaus on vammaispalveluissa palvelutar­peen kartoittamista, palvelusuunnitelman tekemis­tä ja päivittämistä ja asiakkaan tiedottamista.

Lopen kunnassa kuntoutus- ja palveluohjausta tekee vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja. Omais­hoidon osalta palveluohjausta antaa omaishoidon neuvoja. Lisäksi eri ryhmien yhdistyksillä on omaa kuntoutus­ohjausta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0