Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta annetaan vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa hänen lähipiirilleen. Sopeutumisvalmennus voi olla neuvontaa, ohjausta ja valmennusta. Sopeutumisvalmennusta järjeste­tään yksilöllisesti tai ryhmissä.

Sopeutumis­valmennusta voi olla esimerkiksi. puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien ohjaus, viittomakielen opetus, asumisvalmennus, asumiskokeilu ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Hakijan tulee hakemuksen liitteeksi liittää lääkärin tai terapeutin suositus sopeutumisvalmennuksesta. Tässä suosituksessa tulee olla esillä määrä ja tavoitteet. Erityisesti  AAC -ohjauksesta on tärkeää olla suositeltu määrä ja tavoitteet lausunnossa esillä. Sopeutumisvalmennus ostetaan yksityisiltä palvelutuottajilta.

Sopeutumisvalmennus on osallistujalle maksutonta matkakulujen omavastuuta lukuun ottamatta. Myös Kansaneläkelaitos, vakuutusyhtiöt ja Raha-auto­maattiyhdistys voivat kustantaa sopeutumis­valmen­nusta. Sopeutumisvalmennuksena ei tueta loma- ja virkistystoimintaa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0