Ylimääräiset erityisravintokustannukset

Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruoan ja erityisravinnon kustannusten välinen erotus. Erityisravintokustannusten tulee olla välttämättömiä ja pitkäaikaisia. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisravinnon tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä. Ennen erityisravintokustannusten korvaamista tulee selvit­tää mahdolliset ensisijaiset tukimuodot.

Erityisravintokustannuksiin voidaan saada korvausta Kelasta lapsen vammaistuen, vammaistuen, eläk­keen­saajan hoitotuen tai ruokavaliokorvauksen kautta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0