Ylimääräiset vaatekustannukset

Ylimääräisiä vaatetuskustannuksia voidaan korvata vammaispalveluna, ja päätös perustuu tällöin yksilölliseen tarveharkintaan. Kustannuksia korva­taan lähinnä vamman vuoksi yksilöllisesti teetet­tyjen vaatteiden tai tavanomaisiin vaatteisiin tehtyjen muutosten aiheuttamista huomattavista kuluista. Tällaisia korvattavia vaatteita voi olla mm. painevaatteet.

Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys kustan­nuksista. Kustannuksista huomioidaan kohtuullinen osa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0