Subjektiiviset palvelut

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattopalveluineen, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt,  asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu ja päivätoiminta. Näihin palveluihin vaikeavammaisella on ns. subjektiivinen oikeus.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1