Asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet

Vaikeavammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista kotona voidaan helpottaa asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla. Näitä voivat olla esimerkiksi kiinteästi asennetut nostolaitteet, porrashissi, turvahälytysjärjestelmät ja ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä.

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset korvataan kokonaan. Välineiden korvaamisesta päätettäessä huomiota kiinnitetään vaikeavammaisuuteen ja asunnossa selviytymiseen, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, asun­non vakinaisuuteen, laitteiden tarkoituksen­mukai­suuteen ja kustannusten kohtuullisuuteen. Yleensä kunta antaa välineet korvauksetta vaikeavammai­sen henkilön käyttöön. Tällöin kunta vastaa kaikista asennus-, huolto- ja vakuutuskustannuksista. Mikäli asiakas hankkii välineen tai laitteen, hän itse vastaa myös välineen huolto- ja vakuutus­kustannuksista.

Ennen hakemista tulee selvittää onko henkilön mahdollista saada laitteet ja välineet lääkinnällisen kuntoutuksen, KELA:n tai vakuutusyhtiön kautta. Välineitä ja laitteita haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai ilmoitus sosiaalipalveluiden tar­peesta–lomakkeella. Henkilölle korvataan ainoas­taan vamman tai sairauden kannalta välttä­mät­tömän laitteet ja välineet.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0