Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista (VpL ja ApA).

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää Lopella asuvien vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalvelut samoin kustannuksin kuin joukkoliikennevälineiden käyttö. Kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuspalveluihin kuuluvat saattopalvelut.

Vaikeavammaisena pidetään pitkäaikaisen (yli vuosi) sairauden , vamman tai vian omaavaa henkilöä, joka ei voi käyttää julkisia joúkkoliikennevälineitä. Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää. Ikääntyvien kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalveluina myönnetään työssä tai opinnoissa tarvittavat matkat ja/tai vapaa-ajan matkoina pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Lopen ja naapurikuntien alueelle.

Kuljetuspalvelujen käyttäjä maksaa matkoista omavastuuosuuden, joka määräytyy matkahuollon hinnaston mukaisesti. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin , joihin korvausta saa KELA:sta.

Kuljetuspalvelua haetaan sitä varten olevalla hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin selvitys hakijan vaikeavammaisuudesta. Hakulomake ja lääkärintodistus toimitetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijälle. Hakumenettelyyn kuuluu pääsääntöisesti kotikäynti, jonka tekevät vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä ja terveyskeskuksen toimintaterapeutti. Tarpeen vaatiessa voidaan suorittaa koematka.

Hakija saa myönteisen päätöksen mukana ohjeen kuljetuspalvelun käyttöön. Kuljetuspalvelu pääsääntöisesti lakkaa asiakkaan siirryttyä pitkäaikaiseen laitos- tai sairaalahoitoon.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0