Palvelukeskus Eedilä

Hoivakoti Eedilä

Hoivakoti Eedilän tarkoituksena on tarjota turvallinen ympäristö vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvaa yksilöllistä huolenpitoa, hoitoa ja kuntoutusta.

Jokaisella asukkaalla on kaksi omahoitajaa, jotka perehtyvät asukkaan asioihin ja omaisten kanssa yhteistyössä tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

Hoivakoti Eedilässä on kaksi osastoa (37 hoitopaikkaa) sekä pienyksikkö Toimela (6 hoitopaikkaa), joka on tarkoitettu lähinnä muistihäiriöisten hoitopaikaksi.

Hoivakoti Eedilässä on varattu paikkoja pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen hoitoon. Lyhytaikainen hoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat kotihoidon tueksi hoivakodin tarjoamaa hoitoa ja kuntoutusta.

Hoivakoti Eedilässä on 1–2 hengen huoneita. Asukkaat sisustavat huoneensa kodinomaiseksi ja yksilölliseksi.

Kyselyt Hoivakoti Eedilän pitkäaikaispaikoista tehdään vanhuspalvelujen johtaja Anne Hintsalalle, 019 758 6150. Tiedot ja varaukset lyhytaikaisjaksoista vastaavalle sairaanhoitajalle, 019 758 6152.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 12 Ei 12 Kyllä 12 Ei 12