Päiväkeskus Pihlaja

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta tarjoaa määräaikaisia päiväkuntoutusjaksoja sekä jatkuvaa päivätoimintaa. Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ensisijaisesti päivätoiminta on suunnattu muistikuntoutujille, omaishoidettaville sekä henkilöille, joiden toimintakyky on tilapäisesti ja merkittävästi heikentynyt. Toiminta on ryhmätoimintaa, jossa huomioidaan jokaisen yksilölliset tavoitteet. Toiminnalla pyritään edistämään asiakkaan hyvinvointia monipuolisesti. Tarvittaessa asiakkaalla on mahdollisuus saada taksikuljetus päivätoimintaan.

Päiväkuntoutuspäivät ovat tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8.00 – 13.00.

Päiväkuntoutus on kestoltaan 16 viikkoa. Jakson alussa asiakkaan kanssa suunnitellaan jakson tavoitteet ja lopussa tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Päivään kuuluu aamupala ja lounas.

Muistikuntoutujien ja omaishoidettavien päivät ovat maanantai ja keskiviikko klo 8.00 – 14.00.

Muistikuntoutujien ja omaishoidettavien päivätoiminta toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tukien omatoimisuutta. Päivään kuuluu aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit.

Päiväkeskus Pihlajaan haetaan hakulomakkeella, joita saa päiväkeskuksesta sekä palveluohjaajalta ja muistineuvojalta. Ensimmäinen tutustumispäivä on ilmainen. Halutessaan mukaan päiväkeskukseen voi pukeutua joustaviin vaatteisiin sekä ottaa mukaan sisäkengät.

Hinnat:

  • Päivätoiminta-/päiväkuntoutuspäivä kuljetuksen kanssa on 26,20 euroa.
  • Päivätoiminta- päiväkuntoutuspäivä ilman kuljetusta on 17,20 euroa.
  • Päivätoimintapäivä voidaan sopia omaishoidon lakisääteiseksi vapaapäiväksi.

Jos asiakas ei pääse päiväkeskukseen sovittuna päivänä, on siitä hyvä ilmoitta puhelinnumeroon 019 758 6146. Asiakkaalle lähetetään lasku kerran kuukaudessa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1