Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Sivu päivitetty 12.4.2021

Lopen kunnan koronavirussivulta löydät ajankohtaisen tiedon kunnan toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki kunnan koronatiedotteet.

Tiedotamme asiasta verkkosivujen lisäksi sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter). Pyydämme seuraamaan aktiivisesti näitä kanavia. Lisäksi perusopetuksen ja lukioiden oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan Wilman kautta sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille sähköpostitse ja paperilla.

Lopen kunta on tehnyt lukuisia toimenpiteitä ehkäistäkseen viruksen leviämistä. Koronaviruspandemiaa käsittelevälle verkkosivulle on koottu toimenpiteitä, joiden avulla Lopen kunta pyrkii ehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

Kanta-Hämeen tartuntatilanteesta ja pandemiaryhmän suosittamista rajoitteista löytyy tietoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sivuilta

Kun haluat tietoa viruksesta tai epäilet sairastuneesi

Sairastuneiden oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, suolisto-oireet ja päänsärky. Oireiden rajuus vaihtelee suuresti täysin oireettomasta tartunnasta tehohoitoa vaativaan sairauteen. Mikäli sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse.

Riihimäen terveyskeskuksen kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77
p. 019 758 5600 joka päivä kello 8–22

Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu
p. 03 629 4500 klo 22 jälkeen koko yön
Koronaviruksen näytteenottoon saapuville henkilöille on järjestetty oma sisäänkäynti päivystysklinikan ambulanssiovien kautta. HUOM! Kaikki lievät tapaukset, jossa oireiden kanssa pärjää kotonakin eikä sairaalahoidon tarve ole ajankohtainen, testataan oman terveyskeskuksen kautta. Lue lisää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sivuilta >>

Koronan oirearvio on mahdollista tehdä myös Omaolo-palvelussa.

Terveyskeskuksen sivuilla asiakkaita palvelee vuorokauden ympäri sähköinen asiakaspalvelija Korona-info chatbot.

Koronavirusta varten on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 029 553 5535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.

Puhelin- ja tekstiviestineuvonnasta saa uudesta koronaviruksesta yleistä tietoa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin kello 8­–21 ja lauantaisin  9–15. Palvelua saa tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Koronarokotukset Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä rokotukset etenevät Suomen koronarokotusstrategian ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien linjausten mukaisesti. Lue tarkemmin THL:n verkkosivuilta.  Rokotusaikataulut löydät Kanta-Hämeen koronarokotukset -sivustolta, jota päivitetään aina tilanteen muuttuessa ja aikataulujen täsmentyessä.

Riihimäen seudulla rokotuksista vastaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.  Lopen rokotuspiste sijaitsee lähiasemalla osoitteessa Pajatie 2, 12700 Loppi.

Lopen kunnan poikkeusolojen toimenpiteet 

Tämän sivun lopusta löydät kaikki kunnan ajankohtaistiedotteet koskien koronavirusepidemiaa ja sen vaikutuksia kunnan palveluihin.

Harrastustoiminta ja liikunta

Kunnan hallinnoimat tilat ovat edelleen suljettuina aikuisten ryhmäharrastustoiminnan osalta. Rajoitus koskee myös Elmolan kuntosalia kaikkien käyttäjien osalta. Alle 12 –vuotiaiden harrastustoiminta on mahdollista OKM:n ja lajiliittojen ohjeistamalla tavalla.

Aikuiset

Lopen opiston etäopetuksena pidettävät kurssit jatkuvat etäopetuksena kevään viimeiseen kokoontumiskertaan asti, Ne kurssit, joita ei ole lähi- tai etäopetettu kevään aikana, keskeytetään.

Liikuntatoimen aikuisten ryhmätoimintaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäohjauksilla. Liikuntaohjeita on mahdollista saada myös postitse.

Kunnan hallinnoimien liikunta- ja harrastetilojen käyttöä rajoitetaan aikuisten toiminnan osalta 30.4.2021 asti. Ulkoliikuntamahdollisuuksista saa lisätietoa täältä >> 

12 –vuotiaat ja sitä nuoremmat
 • Lasten harrastuksissa kilpailutoiminta on syytä keskeyttää
 • Alle 12 – vuotiaiden harrastustoiminnassa tulee keskeyttää peli- ja turnaustoiminta kaikilla ikäryhmillä niin oman kuin muidenkin maakuntien välillä (pois lukien OKM:n kriteerien mukainen kilpaurheilu)
 • Myös alle 12 – vuotiaiden harrastustoiminnassa tulee noudattaa OKM:n turvallisen harrastustoiminnan ohjeita

Mitä tämä tarkoittaa Lopen kunnan ylläpitämissä tiloissa OKM:n ohjeiden mukaan

 • Toimenpidetasolla 2 suositellaan, että alle 12-vuotiaidenkin sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa noudatetaan niitä turvallisen harrastamisen kriteerejä, jotka on määritelty OKM:n ohjeessa
 • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
 • Valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista
 • Kaikki valmentajat käyttävät maskia harjoitustiloissa liikuttaessa sekä ohjaamisen aikana
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan 10 henkilön rajausta
 • Elmolan liikuntasalissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy tosiasiallista kontaktia
 • Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä -> tarkoittaa, että pelinomaisia harjoitteita ei voi harjoitusvuorolla harjoittaa
 • Joukkuelajeissa toteutetaan yksittäisiä harjoituksia ilman lähikontakteja. Painopisteenä esim. henkilökohtainen suoritustekniikka tai lihaskunnon parantaminen
 • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
yli 12 –vuotiaat lapset ja nuoret

Yli 12-vuotiaiden osalta ryhmäharrastustoiminta suositetaan keskeytettäväksi. Kunnan hallinnoimista tiloista rajoitus yli 12 -vuotiaiden lasten ja nuorten osalta koskee Liikuntahalli Elmolaa, Kuntalaa, Fallesmanni -salia sekä koulujen liikuntasaleja.

Lopen kunta vetoaa harrastustoimintaa järjestäviä tahoja noudattamaan maakuntaryhmän suosituksia.

Kunnankirjaston ja kirjastoauton palvelut

Kirjaston palvelee rajoitetusti 30.4.21 asti. Kirjastosta voi hakea noudettavana olevat omat varaukset, lainata esillä olevaa aineistoa sekä palauttaa kaikkea aineistoa. Myös pikainen asiointi tietokoneella on mahdollista. Kirjaston muut palvelut, mukaan lukien omatoiminen lehtisali eivät ole käytössä. Kirjastoauto kulkee toistaiseksi, autoon pääsee 1 asiakas kerrallaan ja auto palvelee myös vain varausten noutopisteenä.
Voit tehdä varauksia verkkokirjaston kautta , sähköpostilla loppi.kirjasto@loppi.fi tai puhelimitse p. 019-758 6320.

Nuorisotoimi

• Kunnan nuorisotilat kirkonkylällä, Läyliäisissä ja Launosissa ovat suljettuina 30.4.21 asti
• Nuortenillat järjestetään verkkopalvelu Discordissa.
• Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä sosiaalisen median kautta.
• Nuortenillat jatkuvat viikolla 18 tiistaina 4.5.

Asiakaspalvelu kunnantalolla ja palvelupiste Rosamundassa

Koronapandemian kiihtymisvaiheesta johtuen Lopen kunnan työntekijät siirtyvät etätyöhön niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Viranhaltijat ja muu henkilöstö ovat puhelimitse tavoitettavissa normaalisti. Sen sijaan asiointi kunnantalolla tapahtuu toistaiseksi ajanvarauksella ja kunnantalon ovet pidetään toistaiseksi suljettuna. Kunnantalolla asioidessa tulee käyttää kasvomaskia.

Tilaisuuksien järjestäminen kunnantalon kokoustiloissa rajataan kunnan järjestämiin kokoontumisiin ja luottamuselinten kokoukset järjestetään etäyhteyksien välityksellä toistaiseksi.

Palvelupiste Rosamunda palvelee kirjaston aukioloaikoina 

Opetus

Yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen 6. huhtikuuta alkaen.  Lopen lukio aloittaa lähipetuksen vuoroviikoin 12.4.2021 alkaen.

Kasvomaskien täysimääräistä käyttöä jatketaan alakoulujen opettajien keskuudessa. Maskisuositus koskee myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Ruokapaketit

Lukiolaiset saavat lähiopetusviikon päätteeksi opiskelijat ruokakassin etäviikkoa varten.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi tai osallistuttavaksi 30.4.2021 asti.

Yleisötilaisuuksien osalta suositellaan niin ikään pidättäydyttävän yli 6 henkilön tilaisuuksista. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  antamia ohjeita.

Kasvomaskien käyttö ja jakelu

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi kaikissa perheen ulkopuolisissa kontakteissa. Suositus koskee yli 12-vuotiaita.

Kunta jakaa kertakäyttöisiä kasvomaskieja vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville sekä omaishoitajille.  Kasvomaskien jakelu tapahtuu kunnankirjastossa sen aukioloaikoina sekä kirjastoautossa auton pysäkeillä aikataulun mukaisesti.  Valtiovarainministeriön suositusten mukaisesti jokainen hankkii maskin lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtivat, että maskeja on saatavilla ilmaiseksi käyttösuosituksen voimassaoloalueella. Kanta-Hämeessä kasvomaskien hankinnasta vastaa sairaanhoitopiiri, ja alueen kunnat huolehtivat maskien jakelusta.

Kunta on jakanut kotimaisia kankaisia suojamaskeja myös  perusopetuksen kuljetusoppilaille. Lopella perusopetuksen oppilaista  lähes puolet ja yläkoulun osalta jopa 68% oppilaista kuuluu kuljetusetuuden piiriin (tekee päivittäisen koulumatkansa bussilla tai taksilla.) Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittaa maskin käyttöä mm. joukkoliikenteessä, jossa turvavälejä ei aina voida noudattaa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita, mutta kuljetusoppilaiden suuren osuuden vuoksi Lopen kunta päätti hankkia maskeja myös nuoremmille kuljetusoppilaille riskien pienentämiseksi, varautuen näin myös mahdollisiin suositusten laajenenmisiin.Maskeja jaetaan kolme/oppilas ja jakelu aloitetaan jo tämän viikon aikana. Maskit jaetaan automaattisesti kaikille yläkoulun kuljetusoppilaille. Lisäksi esiopetuksen ja alakoulun  kuljetusoppilailla on halutessaan mahdollisuus saada maskit (3 kpl). Eskarilaisille ja 1.-3. luokkien oppilaille tarkoitetut maskit ovat kooltaan hieman pienempiä ja kumilenkeillä kiinnitettäviä.

Maakunnan pandemiaryhmä laajensi 15.1.2021 kasvomaskisuositustaan THL:n uuden ohjeistuksen mukaisesti kattamaan kaikki yli 12-vuotiaat. Suositus on voimassa epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen ajan. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain, riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä eli kaikille kuudesluokkaisille suositellaan maskien käyttöä.

Vierailut asumisyksiköissä

Pandemiaryhmä suosittaa, että hoivayksiköiden vierailuissa suositellaan käytettävän erityistä harkintaa. Mikäli asukkaiden luona vieraillaan tulee annettua ohjeistusta ehdottomasti noudattaa. Lue ohjeet tiedotteesta (4.12.2020)

  • Asukkaalla tai hänen vierailijoillaan ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita vierailuiden aikana, eikä hän saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa
  • Asukkaiden ja omaisten tapaamisaikoja porrastetaan ja turvallisesti toteutetusta vierailusta sovitaan etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa
  • Tapaaminen tapahtuu ensisijaisesti yksikön piha-alueella
  • Tapaamisen voi tarvittaessa toteuttaa yksikössä suojapleksin takana istuen, tai asukkaan huoneessa (yhden hengen huone), mikäli asukkaan tilanne sitä vaatii (vaikeasti liikuntarajoitteiset ja saattohoidossa olevat asukkaat). Yksikössä asukkaan huoneessa voi olla korkeintaan 2 vierasta kerrallaan. Vierailijoilta edellytetään kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä.
  • Asukkaan ja vierailijoiden fyysinen kontakti ei ole sallittua ja on pyrittävä noudattamaan kahden metrin turvaväliä
  • Ennen tapaamista tulee käyttää käsidesiä
  • Omainen tai läheinen voi halutessaan ulkoilla asukkaan kanssa vapaasti, kun noudattaa edellä mainittuja turvallisuuteen liittyviä ohjeita (käsidesi ja tarvittaessa suu-nenäsuojain)

Päivätoiminta ja kuntouttava toiminta

 • Kehitysvammaisten päivätoiminta toimii normaalisti
 • Ikäihmisten päivätoiminta on suljettu.
 • Kuntouttava toiminta toimii normaalisti

Loma- ja työmatkailu

Kantahämäläisille suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana alueelta muualle. Lisätietoa ulkomaita koskevista matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston sivuilta ja ulkoministeriön sivuilta.

Varautuminen ja kriittinen henkilöstö

Kunnat varautuvat velvoittamaan erityisesti sosiaali– ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tällaisia kriittisiä tehtäviä ovat käytännössä kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävät sekä esimerkiksi tietyt huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät. Valmiuslain 93 §:n mukaan palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Sairauspoissaolo

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi suosittelevat alueen työnantajia hyväksymään omalla ilmoituksella työntekijän sairauspoissaolon. Sama toive koskee myös sairaan lapsen hoitoa. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi antavat suosituksen välttääkseen terveyspalvelujen mahdollisen ylikuormittumisen.

Kun tarvitset koronan vuoksi asiointi- tai keskusteluapua

Kunnan vanhustyön palveluohjaus arkisin klo 10-11 p. 019 758 6143 ja p. 019 758 6159, palveluohjaus(at)loppi.fi

Apua yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

YritysVoimala palvelee yrittäjiä, jotka tarvitsevat apua poikkeustilanteessa selviämiseen. YritysVoimala tarjoaa nopeaa apua talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksissä Hyvinkään, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella toimiville yrityksille. Päivystävä kriisipuhelin toimii arkisin kello 9–16 puh. 010 322 2500. Yritysvoimala järjestää myös yrityksille webinaareja, joissa on tarjolla tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja yrittäjän jaksamisesta kriisitilanteessa. Lisätietoja YritysVoimalan verkkosivuilla.

Linkit asiantuntijoiden sivuille

Suomalaiset viranomaiset ovat koonneet verkkosivuilleen runsaasti koronavirukselta suojautumiseen, oireisiin ja hoitoon liittyvää tietoa. Ohessa linkit tärkeimpien tietolähteiden sivuille.

Kanta-Hämeen keskussairaala

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Ulkoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikeusministeriö

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö

Kuntaliitto

Kela

Aluehallintovirasto

Lopen kunnan tiedotteet koronaviruksesta

 

Huoltajille suunnatut tiedotteet

What to do if you suspect having contracted the coronavirus

The symptoms of coronavirus are most often fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties.

If your symptoms are mild stay home. If you require treatment always contact the Medical Helpline or the local health services by phone first. You should contact the health services if your overall conditions gets worse or fever or shortness of breath is clearly prolonged.

You can call the Pulssi77 helpline for acute care (019 758 5600) everyday between 8AM and 10PM. During evenings, nights and weekends you can call the emergency aid at the hospital (03 629 4500).

More information in English

Information om coronaviruset på svenska finns här

Helplines in various languages
 • Suomen mielenterveys ry, guidance in mental health issues and crisis consultation: Svenska, p. 09 2525 0112, måndag och onsdag 16.00 – 20.00 och tisdag, torsdag och fredag 9.00 – 13.00. English ja arabic, p. 09 2525 0113, Monday and tuesday 11 am – 3 pm, wednesday 1pm – 4pm and 5pm – 9pm and thursday 10am – 3pm.
 • Helsingin ortodoksinen seurakunta, p. 09 85646299, ti, pe ja la klo 18 – 22,  Позвони, мывыслушаем тебя… Телефон доверия Хельсинкского православного прихода.Тел. 09 856 46 299ю По понедельникам с 18:00 до 20:00 часов. Звонок проходит анонимно и разговор конфиденциальный.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4