Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Sivu päivitetty 2.10.2020 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19). Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Monien oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita.

Tiedotamme asiasta kunnan verkkosivujen lisäksi sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter). Pyydämme seuraamaan aktiivisesti näitä kanavia. Lisäksi perusopetuksen ja lukioiden oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan Wilman kautta sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille sähköpostitse ja paperilla.

Lopen kunta on tehnyt lukuisia toimenpiteitä ehkäistäkseen viruksen leviämistä. Koronaviruspandemiaa käsittelevälle verkkosivulle on koottu toimenpiteitä, joiden avulla Lopen kunta pyrkii ehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

Kun haluat tietoa viruksesta tai epäilet sairastuneesi

Sairastuneiden oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, suolisto-oireet ja päänsärky. Oireiden rajuus vaihtelee suuresti täysin oireettomasta tartunnasta tehohoitoa vaativaan sairauteen. Mikäli sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse.

Riihimäen terveyskeskuksen kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77
p. 019 758 5600 joka päivä kello 8–22

Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu
p. 03 629 4500 klo 22 jälkeen koko yön
Koronaviruksen näytteenottoon saapuville henkilöille on järjestetty oma sisäänkäynti päivystysklinikan ambulanssiovien kautta. HUOM! Kaikki lievät tapaukset, jossa oireiden kanssa pärjää kotonakin eikä sairaalahoidon tarve ole ajankohtainen, testataan oman terveyskeskuksen kautta. Lue lisää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sivuilta >>

Koronan oirearvio on mahdollista tehdä myös Omaolo-palvelussa.

Terveyskeskuksen sivuilla asiakkaita palvelee vuorokauden ympäri sähköinen asiakaspalvelija Korona-info chatbot.

Koronavirusta varten on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 029 553 5535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.

Puhelin- ja tekstiviestineuvonnasta saa uudesta koronaviruksesta yleistä tietoa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin kello 8­–21 ja lauantaisin  9–15. Palvelua saa tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lopen kunnan poikkeusolojen toimenpiteet 

Tämän sivun lopusta löydät kaikki kunnan ajankohtaistiedotteet koskien koronavirusepidemiaa.

Kasvomaskien jakelu

Lopen kunta siirtyy käyttämään sairaanhoitopiirin ja THL:n linjausten mukaisesti perustason maskisuosituksen sijaan kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kunta kehottaa jokaista asukasta noudattamaan suositusta. Lue tarkemmin tiedotteesta (25.9.2020)

Kunta jakaa kertakäyttöisiä kasvomaskieja vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville sekä omaishoitajille.  Kasvomaskien jakelu tapahtuu kunnankirjastossa sen aukioloaikoina sekä kirjastoautossa auton pysäkeillä aikataulun mukaisesti.  Valtiovarainministeriön suositusten mukaisesti jokainen hankkii maskin lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtivat, että maskeja on saatavilla ilmaiseksi käyttösuosituksen voimassaoloalueella. Kanta-Hämeessä kasvomaskien hankinnasta vastaa sairaanhoitopiiri, ja alueen kunnat huolehtivat maskien jakelusta.

Kunta on jakanut kotimaisia kankaisia suojamaskeja myös  perusopetuksen kuljetusoppilaille. Lopella perusopetuksen oppilaista  lähes puolet ja yläkoulun osalta jopa 68% oppilaista kuuluu kuljetusetuuden piiriin (tekee päivittäisen koulumatkansa bussilla tai taksilla.) Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittaa maskin käyttöä mm. joukkoliikenteessä, jossa turvavälejä ei aina voida noudattaa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita, mutta kuljetusoppilaiden suuren osuuden vuoksi Lopen kunta päätti hankkia maskeja myös nuoremmille kuljetusoppilaille riskien pienentämiseksi, varautuen näin myös mahdollisiin suositusten laajenenmisiin.Maskeja jaetaan kolme/oppilas ja jakelu aloitetaan jo tämän viikon aikana. Maskit jaetaan automaattisesti kaikille yläkoulun kuljetusoppilaille. Lisäksi esiopetuksen ja alakoulun  kuljetusoppilailla on halutessaan mahdollisuus saada maskit (3 kpl). Eskarilaisille ja 1.-3. luokkien oppilaille tarkoitetut maskit ovat kooltaan hieman pienempiä ja kumilenkeillä kiinnitettäviä.

Asiakaspalvelu kunnantalolla ja palvelupiste Rosamundassa

Koronapandemian kiihtymisvaiheesta johtuen Lopen kunnan työntekijät siirtyvät lokakuun ajaksi etätyöhön niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Viranhaltijat ja muu henkilöstö ovat puhelimitse tavoitettavissa normaalisti. Sen sijaan asiointi kunnantalolla tapahtuu toistaiseksi ajanvarauksella ja kunnantalon ovet pidetään lokakuun ajan suljettuna. Tilaisuuksien järjestäminen kunnantalon kokoustiloissa rajataan kunnan järjestämiin kokoontumisiin ja luottamuselinten kokoukset järjestetään etäyhteyksien välityksellä ainakin lokakuun ajan.

Muut kunnan hallinnoimat tilat ja palvelut kuten kirjasto, nuorisotilat ja Palvelupiste Rosamunda ovat avoinna normaalisti

Palvelupiste Rosamunda palvelee kirjaston aukioloaikoina 

Opetus

Lopen lukiossa siirrytään etäopetukseen viikon 41 ajaksi, jonka jälkeen opiskelijat jäävät viikon syyslomalle. Jos tartuntojen määrä Lopella ei lisäänny, eikä terveysviranomaisten ohjeistuksiin tule muutoksia, lukion oppilaat palaavat lähiopetuksen 19.10.2020 alkaen. Lue tarkemmin tiedotteesta

Lukuvuoden alkaessa seurataan tarkasti korona-tilannetta ja siihen liittyviä ohjeistuksia. Koulutyö aloitetaan pääosin samoilla järjestelyillä kuin toukokuussa lähiopetukseen siirryttyä. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Lisätietoa huoltajille 11.8.2020 lähetetystä tiedotteesta

Tilaisuudet ja tapahtumat

Yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on päivittänyt ohjetta viimeksi 22.9.2020

Loma- ja työmatkailu

Työmatkustamista kotimaassa ei rajoiteta, mutta suositellaan mieluummin etäyhteyksien käyttöä. Lisätietoa ulkomaita koskevista matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston sivuilta ja ulkoministeriön sivuilta.

Vierailut asumisyksiköissä

Vierailurajoitukset asumisyksiköissä järjestetään turvallisesti ulkona ja soveltuvin osin yksikössä. Toimintayksiköissä mahdollistetaan asukkaiden ja omaisten ja läheisten tapaaminen sekä ulkoileminen jatkossa seuraavin ehdoin:

  • Asukkaalla tai hänen vierailijoillaan ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita vierailuiden aikana, eikä hän saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa
  • Asukkaiden ja omaisten tapaamisaikoja porrastetaan ja turvallisesti toteutetusta vierailusta sovitaan etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa
  • Tapaaminen tapahtuu ensisijaisesti yksikön piha-alueella
  • Tapaamisen voi tarvittaessa toteuttaa yksikössä asukkaan huoneessa (yhden hengen huone), mikäli asukkaan tilanne sitä vaatii (vaikeasti liikuntarajoitteiset ja saattohoidossa olevat asukkaat). Yksikössä asukkaan huoneessa voi olla korkeintaan 2 vierasta kerrallaan. Vierailijoilta edellytetään kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä.
  • Asukkaan ja vierailijoiden fyysinen kontakti ei ole sallittua ja on pyrittävä noudattamaan kahden metrin turvaväliä
  • Ennen tapaamista tulee käyttää käsidesiä
  • Omainen tai läheinen voi halutessaan ulkoilla asukkaan kanssa vapaasti, kun noudattaa edellä mainittuja turvallisuuteen liittyviä ohjeita (käsidesi ja tarvittaessa suu-nenäsuojain)

Päivätoiminta ja kuntouttava toiminta

 • Kehitysvammaisten päivätoiminta alkaa 24.8
 • Ikäihmisten päivätoiminta on edelleen kiinni.
 • Kuntouttava toiminta toimii normaalisti

Varautuminen ja kriittinen henkilöstö

Kunnat varautuvat velvoittamaan erityisesti sosiaali– ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tällaisia kriittisiä tehtäviä ovat käytännössä kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävät sekä esimerkiksi tietyt huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät. Valmiuslain 93 §:n mukaan palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Sairauspoissaolo

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi suosittelevat alueen työnantajia hyväksymään omalla ilmoituksella työntekijän sairauspoissaolon. Sama toive koskee myös sairaan lapsen hoitoa. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi antavat suosituksen välttääkseen terveyspalvelujen mahdollisen ylikuormittumisen.

Kun tarvitset koronan vuoksi asiointi- tai keskusteluapua

Kunnan vanhustyön palveluohjaus arkisin klo 10-11 p. 019 758 6143 ja p. 019 758 6159, palveluohjaus(at)loppi.fi

Hyria säätiön Älä jää yksin -puhelinpalvelussa  tuetaan ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa esimerkiksi työttömyyden, heikon kielitaidon tai terveydentilansa vuoksi. Hyria säätiö on avannut ”Älä jää yksin” -puhelinpalvelun numeroon 020 690 752. Numerosta saa palveluneuvontaa ja ohjeita Hyrian sosiaaliohjaajilta, yksilövalmentajilta sekä etsiviltä nuorisotyön ohjaajilta. Palvelu on avoinna ma ja pe klo 10–16 ja ti–to klo 10–18. Yhteyttä voi ottaa tai palveluun voi jättää soittopyynnön myös sähköpostilla alajaayksin@hyria.fi. Lisätietoa Hyrian verkkosivuilta.

Apua yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Yksinyrittäjille suunnattua avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–30.9.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki koskee yksinyrittäjiä, sekä kevytyrittäjiä kuten freelancereita. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät täältä >> 

YritysVoimala palvelee yrittäjiä, jotka tarvitsevat apua poikkeustilanteessa selviämiseen. YritysVoimala tarjoaa nopeaa apua talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksissä Hyvinkään, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella toimiville yrityksille. Päivystävä kriisipuhelin toimii arkisin kello 9–16 puh. 010 322 2500. Yritysvoimala järjestää myös yrityksille webinaareja, joissa on tarjolla tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja yrittäjän jaksamisesta kriisitilanteessa. Lisätietoja YritysVoimalan verkkosivuilla.

Linkit asiantuntijoiden sivuille

Suomalaiset viranomaiset ovat koonneet verkkosivuilleen runsaasti koronavirukselta suojautumiseen, oireisiin ja hoitoon liittyvää tietoa. Ohessa linkit tärkeimpien tietolähteiden sivuille.

Kanta-Hämeen keskussairaala

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Ulkoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikeusministeriö

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö

Kuntaliitto

Kela

Aluehallintovirasto

Lopen kunnan tiedotteet koronaviruksesta

Huoltajille suunnatut tiedotteet

What to do if you suspect having contracted the coronavirus

The symptoms of coronavirus are most often fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties.

If your symptoms are mild stay home. If you require treatment always contact the Medical Helpline or the local health services by phone first. You should contact the health services if your overall conditions gets worse or fever or shortness of breath is clearly prolonged.

You can call the Pulssi77 helpline for acute care (019 758 5600) everyday between 8AM and 10PM. During evenings, nights and weekends you can call the emergency aid at the hospital (03 629 4500).

More information in English

Information om coronaviruset på svenska finns här

Helplines in various languages
 • Suomen mielenterveys ry, guidance in mental health issues and crisis consultation: Svenska, p. 09 2525 0112, måndag och onsdag 16.00 – 20.00 och tisdag, torsdag och fredag 9.00 – 13.00. English ja arabic, p. 09 2525 0113, Monday and tuesday 11 am – 3 pm, wednesday 1pm – 4pm and 5pm – 9pm and thursday 10am – 3pm.
 • Helsingin ortodoksinen seurakunta, p. 09 85646299, ti, pe ja la klo 18 – 22,  Позвони, мывыслушаем тебя… Телефон доверия Хельсинкского православного прихода.Тел. 09 856 46 299ю По понедельникам с 18:00 до 20:00 часов. Звонок проходит анонимно и разговор конфиденциальный.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1