Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lopella järjestetään maksullista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa aamuisin pääsääntöisesti klo 7–9 ja iltapäivisin klo 13–17 välillä. Toiminnan kohderyhmänä ovat 1.- ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä sellaiset 3.–9. vuosiluokkien oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat.

Lukuvuoden aikana koulujen loma-aikoina koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2021-2022

Hakeminen

Lukuvuodelle 2021 – 2022 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen kaikille 1.  ja 2.          – luokkalaisten oppilaiden huoltajille toimitetaan hakulomake huhtikuun 2021 alussa. Hakuaika on koronatilanteesta johtuen siirretty päättymään 30.4.2021.

Koululaisten aamu- ja Iltapäivätoimintaan voi hakea kesken lukuvuoden erillisellä paperisella hakulomakkeella, joka löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeet -sivulta. Lomakkeita voi noutaa myös päiväkodeilta, esiopetuspaikoista ja kouluilta.

Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alueella aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevien esiopetusryhmien kanssa yhteistyössä. Järjestämisessä huomioidaan ryhmäkoko ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Joentaan, Kormun, Länsi-Lopen ja Pilpalan kouluilla aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa edellyttäen, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on vähintään seitsemän (7). Vähimmäisryhmäkoko huomioidaan erillisinä aamupäivätoiminnassa ja iltapäivätoiminnassa. Mikäli ryhmäkoko putoaa toimintavuoden aikana alle seitsemän (7) oppilaan rajan, ryhmä lakkautetaan lukukauden lopussa.

Hoitoaika, hoitoajan muutos tai paikan irtisanominen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjotaan joko enintään 4 tuntia päivässä tai yli 4 tuntia päivässä. Maksu määräytyy huoltajien ennalta varaaman päiväkohtaisen tuntimäärän mukaisesti.

Huoltajat voivat muuttaa kesken lukuvuoden hoitoaikaa toimittamalla APIP-toiminnan toiminta-ajan muutos ja irtisanoutuminen – lomakkeen päiväkodin johtajalle tai kunnantalolle. Muutos astuu voimaan aina kuukauden alusta.

Lukuvuoden aikana huoltaja voi irtisanoa aamu- ja iltapäivätoimintapaikan kirjallisesti viimeistään lopettamista edeltävän kuukauden aikana.

Varhaiskasvatuksen lomakkeisiin pääset tästä linkistä.

Maksut

Tiedote huoltajille APIP-toiminnan asiakasmaksuista lukuvuosi 2021-2022

Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa kyseisen alueen päiväkodinjohtaja tai

Marianna Kokko
Varhaiskasvatuspäällikkö
p. 040 3306015
marianna.kokko@loppi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3