Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lopella järjestetään maksullista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa aamuisin pääsääntöisesti klo 7–9 ja iltapäivisin klo 13–17 välillä. Toiminnan kohderyhmänä ovat 1.- ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä sellaiset 3.–9. vuosiluokkien oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat.

Lukuvuoden aikana koulujen loma-aikoina koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.
Koululaisten_aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2020–2021

Hakeminen

1.  ja 2. -luokkalaisten huoltajille toimitetaan tammi-helmikuun aikana lomakkeet seuraavan lukuvuoden ilmoittautumista varten.

Koululaisten aamu- ja Iltapäivätoimintaan voi hakea kesken lukuvuoden erillisellä paperisella hakulomakkeella, joka löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeet -sivulta. Lomakkeita voi noutaa myös päiväkodeilta, esiopetuspaikoista ja kouluilta.

Hoitoaika, hoitoajan muutos tai paikan irtisanominen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjotaan joko enintään 4 tuntia päivässä tai yli 4 tuntia päivässä. Maksu määräytyy huoltajien ennalta varaaman päiväkohtaisen tuntimäärän mukaisesti.

Huoltajat voivat muuttaa kesken lukuvuoden hoitoaikaa toimittamalla APIP-toiminnan toiminta-ajan muutos ja irtisanoutuminen – lomakkeen päiväkodin johtajalle tai kunnantalolle. Muutos astuu voimaan aina kuukauden alusta.

Lukuvuoden aikana huoltaja voi irtisanoa aamu- ja iltapäivätoimintapaikan kirjallisesti viimeistään lopettamista edeltävän kuukauden aikana.

Varhaiskasvatuksen lomakkeisiin pääset tästä linkistä.

Maksut

Tiedote huoltajille APIP-toiminnan asiakasmaksuista lukuvuosi 2020-2021

Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa kyseisen alueen päiväkodinjohtaja tai

Marianna Kokko
Varhaiskasvatuspäällikkö
p. 040 3306015
marianna.kokko@loppi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3