Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa koululle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään ensimmäisen poissaolopäivän aamuna oppilaan poissaolosta ja poissaolon syystä. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää, lupa anotaan koulun rehtorilta.

Poissaoloanomukset löydät sivulta sivistyspalveluiden lomakkeet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0