Vakuutusturva

Koskee perusopetusta ja lukiota, esiopetusta sekä varhaiskasvatusta.

Tapaturman hoidosta ja terveydenhuollosta määrätään perusopetuslain 34 §:ssä: Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. (23.12.1999/1288). Ei koske vanhan vamman uusiutumista.

Kouluterveydenhuollosta sekä oppilaiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluista säädetään erikseen.

Lopen kunnan oppilaat, opiskelijat sekä varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa kunnan järjestämässä opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, luokkaretkillä ja leirikouluissa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkat, jotka tapahtuvat koululaisten koulumatkojen aikana / varhaiskasvatukseen liittyvien välittömien matkojen aikana. Koulun alueen ulkopuolella (esim. välitunnit ja hyppytunnit) vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, jos koulu on antanut luvan (edellyttää kirjallista päätöstä) poistua koulun alueelta. Vakuutus on voimassa myös koululaisten käytännön harjoittelutöissä ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Oppilaalle/lapselle koulussa/varhaiskasvatuksessa tai tähän liittyvien välittömien matkojen aikana sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle/henkilökunnalle, joka tekee tapahtuneesta tapaturmailmoituksen / korvaushakemuksen. Tapaturmasta korvataan hoitokuluina vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset sekä hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut. Hoitokulujen korvausmaksimi vakuutuksesta/tapaturma on 5.000 €. Oman auton käytöstä syntyneitä kuluja korvataan enintään  0,35 €/km edellyttäen, että vakuutettu on ollut kyydissä.

Hoitokulut tulee maksaa ennen kuin niitä voi hakea vakuutusyhtiöltä takaisin. Huoltajat voivat itse hakea korvausta maksamistaan kuluista ja matkakuluista sähköisesti osoitteessa www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingosta/henkilovahinko/internet-korvaushakemus.  Vahingoittuneen tiedot on liitettävä kulukorvaushakemukseen. Alkuperäiset kuitit tilinumeron kera voi myös toimittaa koululle/varhaiskasvatukseen, tietojen liittämiseksi kunnan tekemään vahinkoilmoitukseen.

Lisätietoja tarvittaessa koulutoimistosta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0