Leikkikerho

Kerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Yhdessä kerhossa on seitsemän paikkaa ja kerhon toiminta-aika on 2,5 tuntia.

Lapset nimetään kerhoon viranhaltijapäätöksellä. Kerhoon osallistuminen ei vähennä muita lapsiperheen tukimuotoja kuten esim. kotihoidontukea. Kerhomaksu on 4€/kerhokerta. Kunta laskuttaa maksun. Kerhossa ei tarjoilla ruokaa, vaan lapset ottavat omat eväät.

Varhaiskasvatuksen hakemuksiin pääset tämän linkin kautta.

Täytetyn lomakkeen voi palauttaa päiväkodin johtajalle.

Leikkikerhon toiminnasta… Leikkikerhotoiminta on kerhomuotoista, tavoitteellista varhaiskasvatusta, jonka sisältöalueet myötäilevät varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Toiminnan sisältöinä ovat mm. leikki, musiikki, käden taidot ja liikunta. Kerholaisten kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä lähiluontoon, urheilukentälle ja kirjastoon. Avoimen varhaiskasvatuksen työntekijä suunnittelee toiminnan lapsiryhmien ikätasot huomioiden. Lapsia kuunnellaan ja heidän toiveitaan huomioidaan oppimisympäristön muokkaamisessa. Leikkikerholaiset osallistuvat myös päiväkodin toimintaan mm. lauluhetkille ja retkille. Omien eväiden nauttimisen lomassa käydään moninaisia pedagogisia keskusteluja lasten ja kasvattajien kesken, liittyen lasten arkeen.

Valintakriteerit leikkikerhoihin:

  • lapsi on 3–5-vuotias,
  • ensimmäisiin kerhoihin lapset valitaan hakujärjestyksessä,
  • seuraavana vuonna ensisijalla ovat edellisen vuoden kerholaiset,
  • ensisijaisesti 1 kerho/lapsi (useampaan kerhoon voi osallistua jos kerhoissa on tilaa),
  • lasten erityisentuentarve huomioidaan valinnoissa.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0