Tervetuloa esiopetukseen

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Esiopetuksessa opetus perustuu lapsen kehityksestä lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, jossa korostuu leikinomaisuus. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää lapsen luontevaa siirtymistä kouluun. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa.

Lopella maksutonta esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä Muksumäen, Pellavan ja Sirkuksen päiväkodeissa, sekä perusopetuksen yhteydessä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman asuinalueen mukaiselta oppilaaksiottoalueelta.

  • Kuusivuotiaiden maksutonta esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa, neljä tuntia päivässä.
  • Lopen kunnassa annettava esiopetus kuuluu sivistystoimen hallinnon alaisuuteen.
  • Perusopetuslain 32 §:n mukaan kuljetukseen oikeutetuille esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään kuljetus koulukuljetusten yhteydessä silloin, kun matkan pituus on vähintään 3,0 km.
  • Esiopetuksen lisäksi on oikeus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Launosissa, Läyliäisissä ja kirkonkylän alueella esiopetustiloissa.

Hakemus varhaiskasvatuksen alaiseen esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti eAsioinnin kautta. Pilpalan ja Länsi-Lopen koulujen esiopetukseen haetaan paperisella lomakkeella, joka löytyy täältä.

Esiopetuksen opetussuunnitelma, Lopen paikalliset tarkennukset 1.8.2016 alkaen

Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1