Varhaiskasvatuksen pupu

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2019 kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille, jotka olivat Lopella kirjoilla 1.1.2019 osoitetaan esiopetuspaikka, joka postitetaan kotiosoitteeseen viikolla 7. Kirjeen mukana on ohje paikan vahvistamisesta, joka tulee tehdä 28.2. mennessä.

Kesken lukuvuoden hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/. Tällä lomakkeella voi ilmoittautua myös mikäli perheellä on turvakielto.

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja.

Lopen kunnassa esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Pilpalan koulussa sekä Länsi-Lopen koulussa.

Kyseisenä vuonna kuusi vuotta täyttäville lapsille osoitetaan esiopetuspaikka elokuusta alkaen ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan tammi-helmikuussa kotiosoitteeseen. Päätöksen mukana toimitetaan tarvittavat ohjeistukset mm. koulukuljetuksen, täydentävän varhaiskasvatuksen tai toissijaisen esiopetuspaikan hakemiseen liittyen.

Kesken lukuvuoden esiopetuspaikkaa hakevien lasten osalta tulee täyttää Ilmoittautuminen esiopetukseen -lomake ja palauttaa se osoitteella Lopen kunta / varhaiskasvatus, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Varhaiskasvatuksen lomakkeisiin pääset täältä.

Lisätietoa antaa tarvittaessa:

Varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko p. 019 7586015


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1