Lasten kotihoidon tuki ja kuntakohtainen Loppi-lisä

Kotihoidon tuen Loppi-lisää haetaan suoraan Kelasta

 

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3–vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tukea ja kuntakohtaista Loppi–lisää haetaan Kelasta.

Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Loppi-lisän (=kuntalisä) sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Loppi–lisän suuruus perheen nuorimmalle alle 3–vuotiaalle lapselle on 200,00 € kuukaudessa. Kela maksaa kotihoidon tuen (sisältäen Loppi–lisän) kokonaisuudessaan perheelle. Kotihoidon tuki lisineen on veronalaista tukea perheelle.

Loppi–lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Loppi–lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Loppi–lisään. Perheen muut lapset voivat osallistua samanaikaisesti kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Huoltajien työllistymiseen tai opiskeluun liittyviä ehtoja kuntalisän myöntämiselle ei ole.

Lisätietoja lasten kotihoidon tuesta Kelan sivuilta

https://www.kela.fi/kotihoidontuki-nain-haet

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 1 Kyllä 9 Ei 1