Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) sekä Lopen sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat

– perheen bruttotulot
– perheen koko
– varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä

Toukokuusta 2021 alkaen Lopen kunnan varhaiskasvatuksessa on mahdollista käyttää tulonsaajan tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Tulorekisterissä näkyy palkkatulo sekä vuoden 2021 alusta etuudet. Huoltajan sekä samassa taloudessa asuvan puolison tulee antaa erillinen suostumus tulorekisterin tietojen käyttöön Perhetietojen tarkistus – lomakkeella. Mikäli asiakas ei tähän halua suostumustaan myöntää, niin hänen tulee entiseen tapaan toimittaa perheen tuloista tositteet tai hyväksyä korkein asiakasmaksu.

Tulorekisteristä ei kuitenkaan ole mahdollista saada kaikkia varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavia tulotietoja, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi

– yrittäjän tuloselvitys
– pääoma-, korko- ja osinkotulot
– metsätulot
– vuokratulot
– elatustuki

Lue lisää täältä https://www.vero.fi/tulorekisteri

Perheen tulee toimittaa maksun määräämistä varten Perhetietojen tarkistus – lomake ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista sekä perheen tulotiedot viipymättä. Alla olevan sähköpostilinkin kautta tulotiedot voi toimittaa sähköpostin liitteenä. Mikäli ei hyväksy tulotietojen luovuttamista Tulorekisteristä eikä tulotositteita toimiteta sähköpostilla, asiakasmaksuksi määräytyy enimmäismaksu.

Perheen tulee antaa uudet tulotietojen selvitykset, mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään +/- 10 % sekä Perhetietojen tarkistus – lomake, jos jokin muu asiakasmaksuun vaikuttava pysyväluontoinen muutos tulee perheeseen.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana.

Tulotietojen toimittaminen postitse:

Varhaiskasvatus / Lopen kunta

Yhdystie 5, 12700 Loppi

Tulotietojen ilmoittaminen turvasähköpostilla: Linkki

Vastaanottajaksi: lopen.varhaiskasvatus@loppi.fi

 

Maksulaskurissa voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruutta 1.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4