Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) sekä Lopen sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja käytettävien hoitotuntien määrä. Kun lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, peritään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

Maksulaskurissa voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruutta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3