Lopen kunnan vuorohoidon perusteet

Lopen kunnan varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään Launosissa, Päiväkoti Sirkuksessa.

Lopen kunnan varhaiskasvatuksessa toteutettavan vuorohoidon toimintaperiaatteet on vahvistettu sivistyslautakunnassa 25.4.2019. Ne astuvat voinmaan 1.8.2019. Vuorohoidon toimintaperiaatteet 1.8.2019

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan muulloin kuin arkipäivisin klo 6 – 18 välillä tarvittavaa hoitoa. Varhaiskasvatuslain (540/2018 § 13) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidon tarve arvioidaan perheen tilanteen mukaisesti. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan työaika + työmatkat. Huoltajien on lapsen hoitosuhteen alkaessa toimitettava selvitys vuorohoidon tarpeesta (työvuorolistat, työnantajan todistus työajasta tai yrittäjiltä muu kirjallinen selvitys työajasta). Huoltajien on myös muulloin hoitosuhteen aikana pyydettäessä toimitettava työvuorolistat, työnantajan todistus tai yrittäjiltä muu kirjallinen selvitys työajasta.

Vuorohoitoa myönnetään vain lapselle, jonka molemmat huoltajat ovat yhtäaikaisesti poissa kotoa päätoimisen työn tai opiskelun vuoksi. Lisäksi lapsi voi olla vuorohoidossa huoltajien yövuoron jälkeen tarvitseman lepoajan (8–9 tuntia työvuoron päättymisen jälkeen). Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä eivätkä ne oikeuta vuorohoitoon. Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen huoltajan vapaa-aikana (vapaapäivä, loma, sairausloma) suositellaan sen tapahtuvan arkisin klo 8–16 välillä. Vuoropäivähoidossa olevalle lapselle suositellaan järjestettävän keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoidon tarpeen päätyttyä, lapsen varhaiskasvatusryhmä voi muuttua.

Lapsen hoidon tarve tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen hoidon tarvetta, perjantaihin klo 12:00 mennessä. Hoitovuorojen ilmoitusten aikataulutus pohjautuu henkilöstöä koskevaan työaikalakiin 605/1996. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä / työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden. Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 § 1 mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku. Varattujen hoitoaikojen peruutukset (lapsen sairastuminen tai muu poissaolo) tulee ilmoittaa viipymättä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0