Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla edistetään lapsen suotuisaa kehitystä. Mahdolliset tukitoimet aloitetaan heti tuen tarpeen ilmaannuttua.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, veo, on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee henkilökuntaa osallistumalla lapsiryhmien toimintaan. Hän voi olla mukana sekä yksittäisten lasten että ryhmien tuen tarpeen arvioinnissa, tukitoimien suunnittelussa ja seurannassa. Veo konsultoi henkilöstöä sekä tekee yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Veo toimii osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1