Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla edistetään lapsen suotuisaa kehitystä. Mahdolliset tukitoimet aloitetaan heti tuen tarpeen ilmaannuttua.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, veo, on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee henkilökuntaa osallistumalla lapsiryhmien toimintaan. Hän voi olla mukana sekä yksittäisten lasten että ryhmien tuen tarpeen arvioinnissa, tukitoimien suunnittelussa ja seurannassa. Veo konsultoi henkilöstöä sekä tekee yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Veo toimii osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimisto sijaitsee kunnantalolla.

Kun jokin asia lapsen kehityksessä askarruttaa, voidaan sitä pohtia yhdessä monialaisessa oppilashuollon asiantuntijaryhmässä (OHR). Ryhmään voivat kuulua lapsen huoltajien lisäksi lapsen ryhmän opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja, psykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, sekä muut mahdolliset yhteistyötahot.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1